Bioresonans

Hva gjør bioresonans?

Bioresonans måler kroppens energibaner (meredianens motstand) og benyttes når kroppen er i  ubalanse. Kroppen og alle  dens celler er omgitt av et elektromagnetisk svingningsfelt, en frekvens. Frekvens kan forklares som kroppens strøm, dvs. energi. Hver celle i kroppen, dermed hvert organ, har sin egen frekvens. Disse frekvensene overfører informasjon. Dette skjer via kroppens merediansystem og kroppens celler.

Alt i kroppen er bygget opp av celler. Hver celle er en energifabrikk som utfører kjemiske prosesser. Når den kjemiske prosessen endres, kan dette føre til ubalanse og sykdom.

Kroppen har et ledningsnett (meridianer) som fører strøm rundt i kroppen. Meridianene er knyttet til bl.a. organer, kjertler,  skjelett og nervesystem. Cellene kommuniserer via dette ledningsnettet. Allergener fra mat, pollen og pelsdyr og virus, bakterier, sopp, giftstoffer og tungmetaller har alle sin egen frekvens. Dersom kroppens celler feilinformeres fra disse, kan dette utløse ubalanser i kroppen og allergiplager. Mangel på vitaminer og mineraler kan også utløse ubalanser i cellenes kjemiske prosesser.

Bioresonansterapi kan stimulere og korrigere frekvensene i kroppen. Pasientens selvhelbredelsesevne blir da satt i gang.

Bioresonansterapi benyttes ved:

 • Allergiplager
 • Akutte og kroniske intoleranser på mat, pollen, dyr m.m.
 • Luftveisplager
 • Smerter i muskulatur og ledd
 • Plager i mage/tarm som løs, hyppig og for fast avføring og vond mage
 • Psykisk ubalanse
 • Hudutslett
 • Smerter i hode og nakke
 • Kroniske smerter
 • Sportskader/arr
 • Snus- og røykeslutt
 • Sirkulasjonsproblemer m.m.

Vanlige spørsmål:

Hvordan foregår Bioresonansterapien?

Jeg tester deg for å finne frekvensverdiene i kroppens meridianer. Dette skjer ved at jeg måler motstanden på alle akupunkturpunkter på fingre og tær med min bioresonansmaskin (BICOM 2000). Det er helt smertefritt. Konkrete diagnoser kan ikke settes. På måleverdien kan jeg se om du får resonans på intoleranser. Bioresonansmaskinen tar opp feilfrekvenser fra cellene, speilvender dem og sender dem tilbake til kroppen for at selvhelbredelsen blir satt i gang. Dette kan sammenlignes med en reset på en PC.

I samarbeid med deg legger jeg opp en behandlingsplan og kommer med råd om hva som kan være positivt for deg når det gjelder kosthold, vitaminer og mineraler. Behandlingen kan kombineres med homeopatiske midler.

Etter en bioresonansbehandling får du med deg enten dråper eller olje.

Pasienten må aldri slutte med medisiner i terapiperioden uten legens samtykke.
På grunn av Lov og regelverk for alternativbehandling har jeg veldig begrensede muligheter til å informere om behandlingens virkning. Jeg anbefaler derfor å søke rundt på internett. Ta gjerne direkte kontakt om du har spørsmål rundt hva bioresonans kan gjøre for DEG.