Terapier

Målet med behandlingene mine er å gi deg en kropp i balanse. Jeg er opptatt av å se på individet og tilpasse behandlingen etter hver enkelt pasient. Første gangen du kommer til meg, vil jeg sette meg grundig inn i dine symptomer og plager. Ut fra dette planlegger vi sammen videre din behandlingsplan.

Klikk for å lese mer om de enkelte behandlingsformene: